image
image
חרבות ברזל -
עדכוני לקוחות והתמודדות עסקית בתקופת מלחמה
image
נוכח התקופה המאתגרת והקשה שאנו חווים,
מצאנו לנכון לרכז עבורכם מידע בנושאים משפטיים עסקיים במגוון תחומים
הננו לרשותכם לכל שאלה [email protected] 
מיסים
image
עדכוני מענקים ותביעות פיצויים בעקבות מלחמת חרבות ברזל
אורכה בהגשת תביעות לפיצויים בעקבות מלחמת חרבות ברזל
מתווי הפיצויים – הוראות ביצוע וקובץ שאלות ותשובות
מקדמות נזק עקיף ליישובי ספר לחודשים ינואר ופברואר 2024 ואורכה להגשת תביעות
עדכון מתווי פיצויים והטבות מס - ינואר 2024
עדכון מתווי פיצויים לעסקים ויישום חוק הארכת תקופות – ינואר 2024
עדכוני מענקים, פיצויים, והארכת מועדים
מקדמות נזק עקיף ליישובי ספר ופיצוי מוגדל בגין נזק עקיף
מתווה הפיצויים לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי
עדכון רשות המסים לגבי דחיית מועדים בעקבות מלחמת חרבות ברזל
עדכוני פיצויים בעקבות מלחמת חרבות ברזל (30.10.23)
עדכוני פיצויים ומענקים בעקבות מלחמת חרבות ברזל
עדכוני מועדים מרשות המסים בעקבות מלחמת חרבות ברזל
עדכונים נוספים מרשות המסים בעקבות מלחמת חרבות ברזל
הקלות לעמותות בגיוס תרומות, הקלות בדיווח מס בארה"ב ותזכיר חוק דחיית מועדים
מענקים ופיצויים בעקבות מלחמת חרבות ברזל
עדכוני רשות המסים וביטוח לאומי
דיני עבודה
image
הרחבת ההגנה על משרתי ומשרתות מילואים ובני/בנות זוגם
המוסד לביטוח לאומי ישפה מעסיקים בגין תשלומים לקופות גמל ודמי ביטוח לאומי של משרתי מילואים
הרחבת חובות כלל המעסיקים במשק בעקבות המלחמה
נקיטת צעדים על-ידי המעסיק עקב התבטאויות עובדים
הורחבה אוכלוסיית העובדים המוגנים מפני פיטורים
מתווה הפיצויים - היבטי עובדים ומעסיקים
אפשרויות צמצום העסקת עובדים בשל המצב הבטחוני
הארכת תוקף אשרות אזרחים זרים בישראל
היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות בענף התחבורה
היתר מיוחד להעסקה בשעות נוספות
זכויות וחובות מעסיקים ועובדים בעת מצב חירום מיוחד 2023
חברות ושוק הון
image
עדכון רשות ניירות ערך – הארכת תוקף תשקיפי מדף
תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון
חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים - מועדי אישורים וכהונות בתאגידים
עדכונים והקלות רגולטוריות לחברות ממשלתיות בעקבות מלחמת חרבות ברזל
חרבות ברזל -  הארכת תקופות ודחיית מועדים בקשר לאישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים
חרבות ברזל - תזכיר חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים
חרבות ברזל - חוק דחיית מועדים
חרבות ברזל -  דחיית מועד הגשת הדוח הכספי לרבעון השלישי 2023
דיני סביבה וקיימות
הנחיות המשרד להגנת הסביבה לעניין היתרים, רישיונות ואישורים בתקופת מלחמת חרבות ברזל
הארכת תוקף ההקלות לחידוש היתר רעלים, הארכת תקופות, אישורים רגולטוריים ודחיית עיצומים כספיים
הוראות היתר רעלים והקלות בחידוש היתר במצב חירום בעורף
הייטק
image
רשות החדשנות - חבילת הסיוע להייטק, הערוץ המהיר והקלות בעקבות מלחמת חרבות ברזל
כללי
image
ייעוץ השקעות כללי  - תזכיר חוק לעידוד פעילות בשוק ההון
הארכת התקשרויות של רשויות מקומיות בפטור ממכרז
ביטוח מטעני יבוא-יצוא בעת המלחמה
תיקונים בחוק הירושה בעקבות מלחמת חרבות ברזל
מידע כוזב ("פייק ניוז") ברשתות חברתיות – צמצום חשיפות משפטיות
מלחמת חרבות ברזל - ייפוי כוח מתמשך באמצעות היוועדות חזותית
Healthcare and Life Sciences Regulatory Updates
שירותים משפטיים לתושבי הדרום
גולדפרב גרוס זליגמן, יחד עם משרדי עורכי הדין המובילים בישראל, מתגייסים בימים קשים אלו לרשות תושבי הדרום אשר נפגעו במתקפת הטרור הרצחנית.
משרדנו מעמיד צוותים אשר יספקו, לפונים מתאימים שידם אינה משגת, שירותי הכוונה, יעוץ וליווי בנוגע להיבטים משפטיים שונים בתחומי ההתמחות של משרדנו.

השירותים יינתנו ללא עלות 
אנא כתבו את פרטי המקרה / הבעיה המשפטית
ופרטי יצירת קשר.
שם מלא
נייד
מייל
הערות נוספות
מידע כללי לציבור בנושא חרבות ברזל
לקבלת עדכונים משפטיים נוספים בנוגע למלחמת חרבות ברזל
image
גולדפרב גרוס זליגמן, משרד עורכי הדין הגדול בישראל,
נמנה עם שכבת עלית של משרדים המעניקים שירותים משפטיים מגוונים באיכות בינלאומית.

לקוחותינו זוכים ליחס אישי ולטיפול פרטני, תוך שהם נהנים, במקביל, מיתרונותיו של משרד גדול בעל קשרים נרחבים ונוכחות גלובלית, המציע מענה מקצועי מקיף ופתרונות משפטיים המותאמים לצרכי הלקוח.
צור קשר
סניף אלקטרה - טלפון: 03-6089999 
סניף עזריאלי - טלפון: 03-6074444
כתובת אתר: https://www.goldfarb.com/he/
FacebookLinkedinInstagram/
גולדפרב גרוס זליגמן - כל הזכויות שמורות | הצהרת פרטיות